Treball vertical especialista és imprescindible per al manteniment d’immobles

Treball vertical especialista és imprescindible per al manteniment d’immobles

El treball vertical és el conjunt d’activitats que es realitzen amb cables, entenimentades, així com altres accessoris i dispositius professionals, que faciliten el treball d’un operari suspès en altura amb l’objectiu de realitzar determinades tasques sobre els edificis.

És fonamental recórrer a un equip experimentat d’especialistes qualificats. Així, realitzaran amb total seguretat qualsevol servei en aquest camp, ja que són experts en les tècniques corresponents.

D’altra banda, el treball vertical és una consistent i dinàmica alternativa al car i lent procés del andamiaje tradicional.

Serveis principals del treball vertical

Reparació de goteres

Com a part indispensable del manteniment d’un edifici, les goteres són tractades mitjançant impermeabilitzacions per protegir les cobertes, la qual cosa garanteix la seva durabilitat.

Protecció de façanes

Igualment, les façanes són elements estructurals essencials que necessiten atenció específica, mitjançant prevenció i reparació d’humitats o fissures que resultin inaccessibles.

També, pot ser necessària la realització de soldadures i oxicortes, igual que operacions d’esquerdejats i revocos.

Patis interiors

Els patis interiors són de difícil accés, per la qual cosa el treball vertical resulta fonamental per pintar-los, mantenir-los i rehabilitar-los.

Sistema anti-aus

Depenent del lloc i de la concentració d’aus, es poden emprar sistemes anti-aus de xarxes o elèctrics que emetin petites descàrregues. També, es poden utilitzar pinchos.

A més, els mètodes químics usats per espantar a les colomes, disminueixen la seva capacitat visual i afecten el seu olfacte, per evitar que es posin.

El treball vertical implica gran diversitat de delicades operacions que es realitzen a gran altura o en llocs difícilment accessibles. Pel que és necessari comptar amb experts treballadors, homologats amb les certificacions oficials requerides. Sempre convé contactar amb empreses expertes en aquest sector. D’aquesta forma es garanteix completament tant la seguretat dels especialistes implicats com de les persones o béns sobre la via pública.