Consells per a la impermeabilització de cobertes

Consells per a la impermeabilització de cobertes

Les teulades de fusta segueixen sent molt comunes en moltes de les edificacions existents al nostre país, encara que ja no se solen utilitzar a les llars, llevat d’excepcions en algunes cases i xalets. Tot i això, estan més esteses en una altra classe de construccions com cabanes per guardar eines, quadres, graners, etc.

No obstant, la cura d’aquestes cobertes ha de ser la mateixa que per a una casa normal, i per això requereixen una bona impermeabilització per poder evitar filtracions d’aigua i que el gra per als animals pugui mullar-se, o fins i tot pugui arribar a generar humitat a l’interior i afavorir l’aparició de floridura i diferents problemes generats per una mala impermeabilització.

Per impermeabilitzar les cobertes de fusta cal utilitzar productes que tinguin com a base aigua i oli, ideals per a la protecció contra l’aigua i també perquè són molt resistents a la floridura que sol aparèixer amb la humitat. Al mateix temps, aquest tipus de productes són completament respectuosos amb el color de la fusta.

El pas abans de procedir a la impermeabilització és assegurar-se que tota la superfície que cal cobrir estigui totalment neta i llisa; en cas que hi hagi alguna rugositat molt notable cal emprar vidre, i si es detecta algun desperfecte cal arreglar-lo abans d’impermeabilitzar, atès que pot ser focus de futurs problemes.

Un cop s’hagi dut a terme el procés d’impermeabilització és necessari realitzar periòdicament revisions de manteniment per saber en tot moment l’estat de la teulada, controlant sempre si apareixen esquerdes o qualsevol altra classe de problema que pugui posar en perill el treball realitzat. Si no volem arriscar-nos i apostem per aconseguir una feina de qualitat i amb totes les garanties, sempre hi haurà professionals que se’n puguin encarregar.