TEULES rehabilita la coberta de la Casa de la Vila de Sant Pere de Ribes

TEULES rehabilita la coberta de la Casa de la Vila de Sant Pere de Ribes

TEULES ha estat l’empresa encarregada de rehabilitar la coberta de l’històric edifici de la Casa de la Vila de Sant Pere de Ribes. L’obra, sota la direcció de l’arquitecte Txell Manresa (MIR Arquitectes), i amb la constructora F. Closa Alegret com a contractista principal, ha comptat amb TEULES com a empresa especialista en la rehabilitació de teulades i cobertes.

La primera fase de les obres de rehabilitació d’aquest edifici, que està pressupostada en 1’7 milions d’euros, es va iniciar a l’abril d’aquest 2015. En aquesta primera part es plantejava tractar la conservació, sanejament i reforç de l’estructura de l’edifici, la rehabilitació de la planta baixa i primera planta i l’ampliació d’aquestes.

Rehabilitar la teulada pels tèrmits a les bigues de fusta

La coberta de la Casa de la Vila de Sant Pere de Ribes, a causa de la seva antiguitat i seguint els models de construcció de teulades de l’època en què es va construir l’edifici, estava formada per bigues de fusta de diferents tipus d’arbres autòctons de la zona i amb rastrells de fusta a sobre d’aquestes mateixes bigues, per donar suport estructural al revestiment.

Tot seguit hi havia una capa tova ceràmica i a sobre s’hi trobaven les teules àrabs. A més, la coberta de la Casa de la Vila de Sant Pere de Ribes també tenia un fals sostre.

Amb el pas del temps i el desgast dels materials que formaven la teulada, l’edifici ha sofert diferents episodis de goteres, que amb l´ajuda d´alguna que altra acció, va portar a l´atac dels xilòfags, provocant un deteriorament important en l´estabilitat de la teulada.

Com evitar els xilòfags a l’estructura de fusta

Els xilòfags apareixen, principalment quan la fusta està humida, per això es important impermeabilitzar i ventilar els elements susceptibles de goteres.

Des de TEULES es va estudiar la situació de la coberta i per solucionar el problema s’ha reconstruït la teulada íntegrament. Es va proposar una teulada lleugera, ventilada i impermeable, que a més complís els requisits del CTE pel que fa referència a l’estabilitat al foc (en cas d’un possible incendi).

A la estructura principal s’han substituït les bigues de fusta per bigues de fusta laminada i tractada, mantenint les encavallades principals. S´han refet i reforçat els empotraments dels elements de fusta amb l´obra per evitar el seu podriment. S’ha instal·lat un panell sandvitx de fusta amb acabat Heraklit,  que atorga a la teulada un aïllament tèrmic i acústic (anti reverberacio), un Onduline sota teula i finalment la part visible de la coberta s’ha cobert amb teules àrabs envellides, fixades amb adhesiu especial teules, per evitar l’innecesari sobrepès del morter. A més, també s’ha realitzat una rehabilitació dels canals de recollida d’aigua i s’ha treballat en els acabaments amb xapa precalada i galvanitzada fetes a mida.

Recuperar les teules originals després de la reforma

Cal destacar el fet que la coberta s’hagi reformat amb teules recuperades, prèviament sanejades, amb el màxim aprofitament de la primera teulada, amb la aportació de teules noves envellides idèntiques a les existents,  ja que d’aquesta manera es té com a objectiu conservar l’essència pròpia de la Casa de la Vila de Sant Pere de Ribes.

TEULES col·labora en la restauració del patrimoni arquitectònic per perllongar la vida de la memòria constructiva.