Teules ofereix una garantia de 10 anys en la rehabilitació de la teulada

Teules ofereix una garantia de 10 anys en la rehabilitació de la teulada

Una de les principals preocupacions de TEULES és oferir treballs d’alta qualitat. En primer lloc, perquè sabem la importància que té la teulada per a un edifici. I en segon lloc, perquè volem la màxima satisfacció dels nostres clients. Per aquest motiu, totes les nostres obres, tant d’instal·lació com de reparació, tenen una garantia de 10 anys. Si bé la llei obliga en la majoria dels casos a oferir-ne una de cinc anys com a màxim, nosaltres volem que els nostres clients gaudeixin de la màxima tranquil·litat i seguretat, garantint la durabilitat de la nostra feina a llarg termini.

Un dossier de garantia de l’obra de rehabilitació de la teulada

Quan finalitzem qualsevol obra de reforma, instal·lació o rehabilitació de la teulada o la coberta, entreguem al client un dossier de garantia conforme som els responsables de l’execució de l’obra. Aquest compromís demostra la professionalitat i confiança del nostre equip i l’excel·lent qualitat dels materials emprats.

En el cas que hi hagués qualsevol problema posterior en alguna de les instal·lacions o reparacions realitzades per TEULES, el nostre compromís és visitar el client per analitzar-ne la causa i resoldre-la el més aviat possible, oferint una resposta ràpida i eficaç.

El dossier de garantia demostra la qualitat de TEULES

En els darrers mesos hem hagut de reparar un gran nombre de cobertes executades per altres empreses que s’han deteriorat al cap de poc temps de ser rehabilitades. Per això és important confiar en una empresa solvent que resolgui qualsevol problema detectat en els anys posteriors d’haver-se realitzat l’obra, fet que demostra la serietat, el compromís i la garantia d’una feina ben feta.

Una casa dura el que dura la seva teulada

Tenint en compte que la teulada atorga estabilitat a un habitatge i el protegeix, qualsevol problema que no hagi estat ben resolt pot acabar afectant l’estructura de l’habitatge. Les filtracions, per exemple, poden afectar el formigó i crear patologies greus que si s’haguessin resolt abans s’haurien pogut evitar. Tenir cura de la teulada de l’habitatge és imprescindible per conservar-lo en bones condicions, ja que la vida útil d’una casa dura el que dura la seva teulada.

A TEULES estem tan segurs de la nostra professionalitat i serietat que no dubtem en oferir la millor garantia, durant el màxim període de temps perquè els clients estiguin satisfets i tranquils amb la nostra feina.