Teules, instal·lador i distribuïdor oficial de les xemeneies prefabricades Poujolat a Catalunya

Teules, instal·lador i distribuïdor oficial de les xemeneies prefabricades Poujolat a Catalunya

Amb l’objectiu d’agilitzar al màxim la seva instal·lació, Teules ha arribat a un acord per ser instal·lador i distribuïdor oficial de Poujolat, una empresa francesa que arriba a Catalunya per a revolucionar el sector amb les seves xemeneies lleugeres prefabricades.

El seu experimentat sistema garanteix una teulada lleugera, neta, i sense humitats. De fet, una de les dificultats més habituals a l’hora de construir una xemeneia d’obra tradicional és la integració per disseny amb la teulada, que si no està perfectament resolt provoca goteres i deixa la llar desprotegida, a curt i llarg termini. En canvi, les xemeneies Poujolat, que ja pot instal·lar Teules, són un element prefabricat que s’integra perfectament a la teulada, a l’obra tradicional, i sobretot a les construccions de fusta, d’una manera ràpida, còmoda, neta i molt efectiva, garantint la total estanquitat de la teulada.

Un grup líder a Europa
Creat l’any 1950 a França, el grup Poujolat és el líder europeu en sistemes metàl·lics d’evacuació de fums (conductes de xemeneia i sortides de teulada) per a habitatges unifamiliars i col·lectius, així com per als sectors industrial i terciari i la producció d’energia. Les seves xemeneies s’adapten a tot tipus d’aparells i de combustibles, tant en obres de nova construcció com en reformes, amb solucions per a llars i estufes, calderes individuals, i sales de calderes, processos industrials i producció d’energia. A més, la certificació ISO 14001 garanteix el seguiment d’una política de respecte al medi ambient, donant suport a l’eficàcia energètica i el desenvolupament de les energies renovables.

Un procés senzill amb garanties
La senzillesa a l’hora d’instal·lar aquestes xemeneies, fins ara inèdites a Espanya, a partir d’ara simplificarà al màxim el procés, oferint al mateix temps una garantia de qualitat. L’acord permet que Teules posi a l’abast de tothom un producte únic que, sens dubte, renovarà el sector de les cobertes amb xemeneia a Catalunya.