Teules, empresa certificada per a instal·lar sistemes anticaigudes i línies de vida

Teules, empresa certificada per a instal·lar sistemes anticaigudes i línies de vida

Prevenir els accidents laborals seguint les directrius de la Unió Europea sobre normatives de seguretat és el principal motiu que justifica la instal·lació d’un sistema anticaigudes. Des de Teules oferim el disseny, la instal·lació, la certificació i el manteniment d’aquest tipus de sistemes, ja que des del 2014 som instal·ladors certificats per a Catalunya d’Innotech, una empresa líder del sector a Europa.

A més d’aconseguir una major seguretat, és important saber que un sistema anticaigudes pot ajudar a estalviar al servei a mig i llarg termini.

Els beneficis d’un sistema anticaigudes

Les caigudes des de grans altures és un dels accidents laborals que la Unió Europea vol prevenir a través de noves normatives. En cas d’un accident d’aquest tipus, la responsabilitat recau sobre el propietari o l’administrador de l’edifici. Per evitar córrer riscos innecessaris és essencial confiar en una empresa que conegui a la perfecció com instal·lar un sistema anticaigudes a l’hora de treballar en la coberta d’un edifici. I en Teules som experts en la matèria.

L’estalvi, un altre avantatge

A més de la seguretat que garanteix, un sistema anticaigudes permet estalviar a mig i llarg termini, ja que permet que els treballs de manteniment de la coberta es realitzin sense elevadors ni aparells complexos que suposen costos extres. A més, antenistes i instal·ladors d’aire condicionat, poden treballar amb seguretat d’una manera senzilla, i treballs com la neteja de canals, les reparacions d’una xemeneia o la instal·lació de panells solars poden realitzar-se sense riscos.

El reconeixement i certificació d’Innotech avala Teules com l’empresa idònia per realitzar de forma autònoma projectes de sistemes anticaigudes d’una manera simple i ràpida, amb la màxima seguretat i fiabilitat. La nostra formació i experiència permet que puguem instal·lar un sistema anticaigudes que s’ajusti a la normativa, i que, un cop finalitzat el servei, puguem lliurar la documentació tècnica que acredita la declaració de la correcta instal·lació i el protocol d’ús del sistema.

Una instal·lació adaptada a les seves necessitats

Per al correcte funcionament del sistema anticaigudes és obligatori que se sotmeti a un control per part de personal expert qualificat cada 12 mesos com a màxim, i sempre el sistema s’hagi vist sotmès a l’aplicació d’una força particular. Cada control es registra al llibre que s’ha lliurat. A Teules podem assessorar sobre tots els avantatges dels sistemes anticaiguda i oferir-te una instal·lació totalment adaptada a les teves necessitats.