Reparació i manteniment de teulades de fusta

Reparació i manteniment de teulades de fusta

Les teulades de fusta proporcionen un òptim aïllament, a més d’augmentar el valor estètic de l’habitatge o edifici. Les teules fabricades amb aquest material presenten una instal·lació fàcil i senzilla, a més d’aportar una resistència que molt pocs materials poden superar.

Col·locació de teules per professionals

A l’hora de dissenyar teulades de fustes i fer la col·locació de teules, han de ser professionals els que ens encarreguem d’aquest treball en l’estructura per garantir un òptim resultat. A més d’evitar filtracions per aigua, coneixem les tècniques més eficients perquè el disseny que formen les teules sigui atractiu alhora que funcional.