Rehabilitem el Mercat de la Llibertat de Barcelona

Rehabilitem el Mercat de la Llibertat de Barcelona

TEULES, com a empresa especialista en la rehabilitació de teulades i de cobertes, ha dut a terme les tasques de rehabilitació de les cobertes del Mercat de la Llibertat, orientades a millorar l’aïllament tèrmic i la impermeabilització, així com la partida més important a nivell de conservació de l’aspecte original de la teulada, les teules esmaltades.

L’obra s’ha realitzat com a subcontractació de l’empresa DRAGADOS, encarregada de la rehabilitació integral de l’edifici que va promoure l’Ajuntament de Barcelona, i s’ha executat segons el projecte redactat per l’estudi d’arquitectura Pb2, dirigit per Josep Llobet. La direcció d’execució va ser realitzada per l’arquitecte tècnic Eduard Pérez.

 

El Mercat de la Llibertat


El Mercat del la Llibertat, d’estil modernista i un dels mercats més emblemàtics de la ciutat de Barcelona, es va construir l’any 1888 a partir d’un projecte de l’arquitecte municipal, Miquel Pascual i Tintorer. Abans d’aquesta intervenció, realitzada entre 2007 i 2009, el mercat havia sofert diferents reformes, les més importants de les quals es van realitzar el 1974 i el 1987.

Abans d’iniciar els treballs a la coberta es van instal·lar les mesures de seguretat necessàries compostes de: xarxes sota coberta, proteccions perimetrals als ràfecs i línies de vida a les crestalleres, que en aquest cas es van realitzar amb pals d’acer inoxidable fixats a l’estructura, amb l’objectiu que romanguessin a la coberta un cop acabades les obres, per posteriors tasques de manteniment.

En primer lloc es van desmuntar les teules esmaltades que hi havia, algunes de les quals es van reutilitzar després de netejar-les amb aigua a pressió. A continuació es va sanejar la solera i es van substituir les peces de maó ceràmic que estaven en mal estat. Per protegir els panys descoberts durant la realització dels treballs es van utilitzar tendals impermeables dissenyats especialment per a aquesta obra.

Per impermeabilitzar la solera ceràmica, prèviament es va aplicar una imprimació amb emulsió asfàltica Emufal I i es va col·locar una làmina autoadhesiva a dues cares de la casa Texsa, de manera que també servís per la fixació de l’aïllament amb ranures de la capa superior.

Finalment, els instal·ladors especialitzats de TEULES van ser els encarregats de recompondre part de les teules ceràmiques esmaltades originals, formant diverses sanefes i dibuixos, juntament amb teules de nova fabricació, fetes per Tejas Borja, que imiten a la perfecció les originals. La fixació de les teules esmaltades es va realitzar amb adhesiu especial de teules i, així, es va aconseguir alleugerir el pes propi de la coberta, prop dels 35kg/m2.

Els acabaments de crestallera i cavallons es van realitzar amb crestalls esmaltats clavats sobre un llistó de coronació i en els aiguafons es va reforçar la impermeabilització amb una xapa d’acer prelacada en V amb plecs de seguretat. Els acabaments laterals i canals es van realitzar amb zinc amb juntes de dilatació amb làmina EPDM col·locades en cada obertura. El zinc va ser també el material utilitzat per a la formació de les cobertes de les parades exteriors del mercat.

TEULES col·labora en la restauració del patrimoni arquitectònic per perllongar la vida de la nostra memòria, restaurant i protegint les nostres teulades. Així ho acrediten algunes de les rehabilitacions realitzades: la Universitat de Cervera, la Universitat Pompeu Fabra, el Casino del Comerç de Terrassa, el Hotel RA a Calafell, la reconstrucció de la Granja de La Ricarda al Prat de Llobregat, el recinte industrial Colònia Güell a Santa Coloma de Cervelló, la bòbila de La Baronda a Esplugues de Llobregat, el Canòdrom de Barcelona, etc.