Què són les Teulades Impermeables i Ventilades (TIV)?

Què són les Teulades Impermeables i Ventilades (TIV)?

Un edifici dura el temps que dura la seva teulada. Per això a TEULES hem treballat molts anys per aconseguir cobertes de llarga durabilitat que a més siguin lleugeres, aïllades i sostenibles. I finalment podem dir que a TEULES som pioners en el sistema constructiu TIV de teulades impermeables ventilades.

Però, què són les teulades impermeables ventilades (sistema constructiu TIV)? Aquest sistema, molt utilitzat arreu d’Europa i dels Estats Units, consisteix principalment en col·locar les teules sense morter, ja sigui amb adhesiu especial o sobre un llistó de fusta. L’objectiu és aconseguir una total fixació de les teules però de forma lleugera i neta, a més de crear una micro-càmera de ventilació sota-teula que permeti el flux homogeni d’aire circulant des del canaló fins al carener.El sistema de teulada ventilada contribueix notablement a la millora del confort de la vivenda, a l’estalvi energètic i manté la integritat dels elements constructius.

El fet de disposar d’un espai a través del qual pot circular l’aire ajuda a la dissipació de la calor i/o de l’aire viciat. Amb aquest sistema, les teules, tot i estar perfectament fixades, aconsegueixen un lleuger grau de moviment que necessiten per adaptar-se a les altes o les baixes temperatures, evitant que es trenquin.

El sistema TIV també garanteix la impermeabilització de la teulada, contribuint a augmentar el confort de l’habitatge: la ventilació aconsegueix que la teulada suporti millor la calor, i per tant, la vivenda sigui més fresca durant l’estiu, però també sigui més resistent al fred i a la humitat, aportant-hi més calidesa a l’hivern, però sobretot evitant els problemes derivats de la temuda condensació.

Un sistema avalat pel codi tècnic de l’edificació

A Teules som precursors del sistema TIV a Catalunya. De fet, el codi tècnic de l’edificació -el marc normatiu que regula la construcció- dóna suport a aquesta manera de treballar i recomana no utilitzar el morter (o fer-lo servir el menys possible) en instal·lar les teules, ja que emprar el morter implica que la teulada es quedi, gairebé, sense ventilació, incrementa el pes propi de la teulada, no ajuda al seu aïllament tèrmic i manté la humitat sota-teula quan la teula ja està seca.

Aïllament i sostenibilitat a la coberta

Quan des de Teules instal·lem una teulada amb el sistema constructiu TIV utilitzem materials reciclables de primera qualitat, aconseguint una coberta sostenible garantida que aïllarà perfectament l’habitatge, atorgant-li una major eficiència energètica, fet que ajudarà a estalviar energia al llarg de l’any.

El sistema de teulada impermeable ventilada és fruit de la constant evolució que duem a terme com a empresa especialitzada per garantir la màxima durabilitat de les cobertes i el màxim respecte al medi ambient, gràcies a la nostra experiència de més de 20 anys en el sector de la rehabilitació i instal·lació de teules i cobertes inclinades.