El manteniment de teulades, una obligació

El manteniment de teulades, una obligació

En ocasions, la teulada d’una casa o edifici no rep l’atenció que necessita. No tothom és conscient que cal fer-ne una

revisió periòdica per poder confirmar que no s’han produït danys amb el pas del temps i que, si se n’ha produït algun, es pot solucionar abans que les mesures que calgui prendre posteriorment siguin més complexes i, per tant, més costoses per a les nostres butxaques.

Hem de deixar que els experts ens assessorin en tot moment, i ells ens recorden que és bastant important fer una revisió, almenys una a l’any, per prevenir possibles riscos. Per això cal tenir en compte la importància de mantenir sempre una teulada en les condicions més òptimes.

L’acció del temps, l’aigua o fins i tot el vent poden provocar que una teula es quedi solta, amb el conseqüent risc que això comporta, especialment per a la integritat física de les persones que circulen per sota. Davant d’aquesta situació hem de procurar comptar amb bones cobertes de teula instal•lades per professionals del sector, amb el que augmentarem molt la qualitat i la seguretat d’una bona teulada.

A més de desenganxar-se, a les teules també poden aparèixer esquerdes, fet que no tan sols posa en risc la resta de les teules i la gent que pugui passar per sota, sinó també la integritat estructural de tota la teulada.

Aquestes són només algunes de les situacions que poden afectar les teulades, per això és d’importància cabdal comptar amb un professional que s’encarregui de supervisar-ne el seu manteniment, permetent que estalviem una quantitat molt important de diners i ajudant-nos a tenir una teulada en les millors condicions possibles.