Teulada ventilada i sostenible

Advantages

MAJOR EFICIÈNCIA
augmenta l’aïllament tèrmic i acústic, reduint el consum.

MAJOR VENTILACIÓ
que altres sistemes
de col·locació.

EVITA CONDENSACIONS
per humitat a la coberta
(CTE DB-H1).

RESISTÈNCIA A LES GELADES
apte per a qualsevol
zona climàtica.

> 50% MÉS LLEUGER
que la instal·lació
amb morter.

IDEAL PER REHABILITACIÓ
per similitud de materials amb els sistemes tradicionals.

PRODUCTES NATURALS
fusta i ceràmica. no conté
amiant ni substàncies tòxiques.

GARANTIA
d’instal·lació
en les nostres teules

Per a més informació descarrega el Catàleg

BORJA SYSTEM PDF

Teulada ventilada i sostenible

El sistema de “teulada o coberta ventilada” contribueix de forma molt significativa a la millora en el confort de l’habitatge, a l’estalvi energètic i preserva la integritat dels elements constructius. Situada entre el material aïllant i la coberta, la cambra de ventilació assegura una circulació d’aire que millora les qualitats tèrmiques de les teulades.

A més de les abans esmentades, les principals avantatges de la teulada o coberta ventilada són aquestes:

 • Seca eventuals infiltracions d’aigua que podrien causar danys estructurals.
 • Evacua el vapor intern i evita fenomens de condensació, elimina la condensació.
 • Elimina l’aire viciat, aportant aire fresc i en conseqüència millor qualitat d’aquest.
 • Redueix el flux de calor de l’exterior cap a l’interior.
 • Protegeix i dóna major durabilitat a l’estrat de coberta.

La tècnica consisteix en la creació d’una càmera d’aire, situada entre el revestiment de coberta i la capa de material aïllant, que permet que un flux homogeni d’aire circuli des del ràfec fins al carener (adjuntem detall).

Històricament, en successives èpoques i cultures, la teulada ha estat concebut com un element de protecció de la llar enfront dels agents externs, representant el refugi o escut de les persones.

En l’actualitat, tot i mantenir la seva funció principal de cobertura, les teulades han anat evolucionant per adaptar-se a les noves concepcions estètiques i d’eficiència, dos factors indispensables en la societat dels nostres temps.

La necessitat de reduir el consum d’energia, les emissions de CO2 i els gasos d’efecte hivernacle, per assolir els objectius energètics de l’Horitzó 2020, fa que l’envoltant dels edifi cis hagi evolucionat en els últims anys cap a materials i sistemes que millorin les prestacions tèrmiques dels edifi cis, limitant la presència d’humitat en els tancaments, tal com recull el Codi Tècnic de l’edifi cació

Una teulada ventilat BORJASYSTEM, instal·lat sobre la corresponent capa d’aïllament tèrmic, contribueix a la millora energètica de la coberta, exercint un paper important en la reducció de la calor que passa a través del mantell de cobertura cap a l’interior de l’habitatge.

Aquest sistema de teulada minimitza la possibilitat que es formin condensacions d’humitat en l’aïllament tèrmic i els materials de la envoltant, gràcies a les làmines impermeables transpirables i de la contínua circulació d’aire entre el suport i les teules.

La majoria de patologies que pateixen les cobertes inclinades de teula ceràmica són produïdes per l’inadequat ús de morters:

 • Humitats i fi ltraciones d’aigua.
 • Sobrecàrrega de l’estructura.
 • Esquerdes i trencaments de peces i unions.
 • Manca de ventilació.

El sistema d’instal·lació BORJASYSTEM defi neix els criteris a seguir per a la completa col·locació en sec de la teulada, sense la utilització de morters en cap punt.

Quan es tracta de la coberta, la correcta instal·lació del sistema és, tant o més important, que el material d’acabat triat per a la seva terminació.

Teulada ventilada i sostenible

El sistema de “teulada o coberta ventilada” contribueix de forma molt significativa a la millora en el confort de l’habitatge, a l’estalvi energètic i preserva la integritat dels elements constructius. Situada entre el material aïllant i la coberta, la cambra de ventilació assegura una circulació d’aire que millora les qualitats tèrmiques de les teulades.

A més de les abans esmentades, les principals avantatges de la teulada o coberta ventilada són aquestes:

 • Seca eventuals infiltracions d’aigua que podrien causar danys estructurals.
 • Evacua el vapor intern i evita fenòmens de condensació, elimina la condensació.
 • Elimina l’aire viciat, aportant aire fresc i en conseqüència millor qualitat d’aquest.
 • Redueix el flux de calor de l’exterior cap a l’interior.
 • Protegeix i dóna major durabilitat a l’estrat de coberta.

La tècnica consisteix en la creació d’una càmera d’aire, situada entre el revestiment de coberta i la capa de material aïllant, que permet que un flux homogeni d’aire circuli des del ràfec fins al carener (adjuntem detall).

Històricament, en successives èpoques i cultures, la teulada ha estat concebut com un element de protecció de la llar enfront dels agents externs, representant el refugi o escut de les persones.

En l’actualitat, tot i mantenir la seva funció principal de cobertura, les teulades han anat evolucionant per adaptar-se a les noves concepcions estètiques i d’eficiència, dos factors indispensables en la societat dels nostres temps.

La necessitat de reduir el consum d’energia, les emissions de CO2 i els gasos d’efecte hivernacle, per assolir els objectius energètics de l’Horitzó 2020, fa que l’envoltant dels edifi cis hagi evolucionat en els últims anys cap a materials i sistemes que millorin les prestacions tèrmiques dels edifi cis, limitant la presència d’humitat en els tancaments, tal com recull el Codi Tècnic de l’edifi cació

Una teulada ventilat BORJASYSTEM, instal·lat sobre la corresponent capa d’aïllament tèrmic, contribueix a la millora energètica de la coberta, exercint un paper important en la reducció de la calor que passa a través del mantell de cobertura cap a l’interior de l’habitatge.

Aquest sistema de teulada minimitza la possibilitat que es formin condensacions d’humitat en l’aïllament tèrmic i els materials de la envoltant, gràcies a les làmines impermeables transpirables i de la contínua circulació d’aire entre el suport i les teules.

La majoria de patologies que pateixen les cobertes inclinades de teula ceràmica són produïdes per l’inadequat ús de morters:

 • Humitats i fi ltraciones d’aigua.
 • Sobrecàrrega de l’estructura.
 • Esquerdes i trencaments de peces i unions.
 • Manca de ventilació.

El sistema d’instal·lació BORJASYSTEM defi neix els criteris a seguir per a la completa col·locació en sec de la teulada, sense la utilització de morters en cap punt.

Quan es tracta de la coberta, la correcta instal·lació del sistema és, tant o més important, que el material d’acabat triat per a la seva terminació.

Avantatges

MAJOR EFICIÈNCIA
augmenta l’Aïllament tèrmic
i acústic, reduint el consum.

MAJOR VENTILACIÓ
que altres sistemes
de col·locació.

EVITA CONDENSACIONS
per Humitat a la coberta
(CTE DB-H1).

RESISTÈNCIA A LES GELADES
apte per a qualsevol
zona climàtica.

>50% MÉS LLEUGER
que la Instal·lació
amb morter.

IDEAL PER REHABILITACIÓ
per similitud de materials con los
sistemes tradicionals.

PRODUCTES NATURALS
fusta i ceràmica. No conté
amiant ni substàncies tòxiques.

GARANTIA
d’instal·lació
en les nostres teules

Para más información descarga el Catálogo

BORJA SYSTEM PDF
DISTRIBUÏDOR I
INSTAL·LADOR OFICIAL DE:

ELS NOSTRES PROVEÏDORS