Instal·lació de teulades

Tipus de teula

Teula plana de formigó prelacada – Teula vella anomenada teula corba o teula àrab – Teula mixta – Teula plana alacantina – Teula francesa

A TEULES som coneixedors, amants i per descomptat defensors de les teules ceràmiques, per tant recomanem encaridament l’ús d’aquesta. Fabricada amb una matèria primera “eterna”, de la qual el nostre país és una potència mundial, s’integra en el nostre paisatge amb un alt nivell estètic gràcies a la seva versatilitat en models i colors, mantenint el nostre caràcter i tradició constructiva.

Però fonamentalment són les seves característiques técniques les quals fan que per si soles, les teules, es desmarquin dels altres materials de coberta inclinada:

– Les teules ceràmiques, proporcionen un alt aïllament hidrotérmic.

– Les teules ceràmiques, proporcionen aïllament acústic (norma NBE-CA88).

– Les teules ceràmiques, no contribueixen al foc i en contacte amb flama no emeten gasos ni fums (*clasificacion M0 reacció al foc).

– Les teules ceràmiques, no es gelen.

– Les teules ceràmiques són reciclables i més ecològiques, ja que precisen menys energia en la seva fabricació, contribuint així a la conservació del medi ambient.

Existeixen multitud de colors i diversos formats de teules ceràmiques, però principalment són dos tipus els més usats:

1. Les teules de solapament (àrab o corba)

2. Les teules de encaixament (mixta, plana, etc…)

A TEULES coneixem la importància d’una teulada ben resolta i apliquem la màxima serietat en els mètodes de col·locació de les teules i els seus acabaments, seguint les recomanacions del fabricant i assessorant i informant de la millor solució per a cada cas. És molt important la correcta col·locació de les teules, però encara ho és més canalitzar l’aigua per a la seva total evacuació, sobretot en els punts més crítics tals com xemeneies, finestres de teulada, trobades a paret, juntes de dilatació, canals i aiguafons, etc. A TEULES en som especialistes per damunt de tot.

Energia solar.
Descripció del sistema

SISTEMA D’INTEGRACIÓ DE CAPTADORS SOLARS EN LA COBERTA.

El nostre sistema d’instal·lació de captadors solars per a aigua calenta sanitària, oferix el millor disseny integrador i respectuós amb la imatge arquitectònica d’un edifici i les energies renovables. Totes les connexions i tuberies estan situades sota la teula, aconseguint d’aquesta manera un plànol de coberta net i lliure d’obstacles visuals.

contacta amb nosaltres

A l’integrar el captador solar en la coberta evitem la perforació de les teules i qualsevol material que contingui la coberta, garantint d’aquesta manera la perfecta estanqueïtat de la mateixa, assolint el nostre objectiu principal, crear una coberta totalment estanca i lliure de possibles filtracions arquitectònicament ben resolta.

El nostre sistema de muntatge garanteix els següents punts:

– Alt rendiment energètic aconseguit amb un estudi meticulós i amb la utilització dels millors materials (el nostre proveïdor principal compte amb una experiència de mes de 60 anys en la creació de sistemes en la coberta, i està al capdavant d’Europa en sistemes integrats de captació solar).

– Integració arquitectònica perfecta, amb el mínim impacte visual (cap part de la instal·lació, excepte els captadors integrats, estan a la vista).

– Garantim la màxima estanqueïtat de la coberta, no existeixen suports ni ancoratges que trenquin o posin en perill l’estanqueïtat i impermeabilització de la mateixa.

– Nul·la resistència al vent (no suporta forces externes degudes al vent i a l’efecte cometa)

– Àmplies possibilitats de configuració: des d’un habitatge unifamiliar aïllat a un plurifamiliar, i des d’un acumulador centralitzat a acumulació individual.

– Alta qualitat dels productes instal·lats certificada per Solar Keymark, que és l’etiqueta referència dels productes solars tèrmics a Europa, d’acord amb les normatives Europees (EN) i certificada pel comitè europeu de normalització (CEN).

DISTRIBUÏDOR I
INSTAL·LADOR OFICIAL DE:

ELS NOSTRES PROVEÏDORS