Fes un bon manteniment de la teulada per evitar goteres

Fes un bon manteniment de la teulada per evitar goteres

La teulada és la part més important dels habitatges i la que està més exposada a les inclemències meteorològiques. Això, juntament amb el pas del temps, són els factors que més erosionen les teulades i fan que perdin estanqueïtat i eficiència.

Un bon manteniment de la teulada suposa un estalvi econòmic

Cada cop més, el sota-coberta dels habitatges s’arregla i es condiciona per ser una part més de la casa on fer vida. Aquest és un motiu més per donar-li la importància que cal a la revisió periòdica de la teulada.

Fer un bon manteniment de la teulada aporta beneficis econòmics, ja que si es realitzen les reparacions esglaonades, el cost serà inferior que si s’han de fer quan ja s’ha produït la gotera i s’ha d’intervenir amb més contundència. En aquest cas val la pena revisar la teulada per incorporar un element impermeable i fins i tot un aïllament tèrmic, per tal d´aconseguir una millor eficiència energètica.

La teulada revisada aporta seguretat i confort

La teulada és el paraigües de la nostra casa, per això cal evitar que hi hagin humitats o es formin goteres. Aquest és el benefici principal que aporta fer un manteniment de la teulada: el confort i la seguretat de casa nostra.

Les petites esquerdes o forats –imperceptibles a simple vista- fan que el fred entri i la calor marxi a l´hivern; i al contrari a l´estiu (sense aïllament). D’aquesta manera, les despeses del consum energètic s’eleven i deixem de tenir la sensació de benestar que ens dóna una bona climatització dels diferents espais de la llar.

Què puc fer si tinc goteres?

Qualsevol època de l’any és adequada per fer una revisió de la teulada, però des de Teules es recomana que es facin com a mínim una vegada a l’any, o bé desprès de fortes pluges. Per exemple, abans de començar l’estiu pot ser una bona època.

És important que les revisions siguin a càrrec d’una empresa especialitzada, i evitar “l’automanteniment”. D’aquesta manera sempre tens el suport de la garantia per escrit del treball fet pels professionals i ratificar que la revisió s’ha produït en les condicions correctes.