Panels contralaminats

Panells de Fusta contralaminada

En Teules, apostem per la contínua innovació dins del nostre sector i alhora creiem en la fusta com a material de construcció ecològic i sostenible. Fruit d’aquestes dues premisses, vam decidir introduir en el nostre catàleg, un producte innovador amb un futur increïble al nostre país: Els taulers de fusta contralaminada

contacta amb nosaltres

Aquest tipus de material permet construir forjats intermedis (i per descomptat cobertes) dins d’un habitatge, amb una rapidesa d’execució sense competència, el que implica un enorme abaratiment en els costos de construcció. Al seu torn les seves característiques tècniques i morfològiques ens ofereixen un material amb un pes propi molt reduït, amb un elevat aïllament acústic, elevada protecció tèrmica, eficient estanquitat al vent i el que és més important i encara que pugui semblar el contrari una enorme protecció contra el foc.

El panell contralaminat és una “llosa” de fusta massissa, aquesta construït per multi-capes de lames de fusta creuades i encolades constituït principalment en avet, làrix, pi, etc .. Es presenta en formats fets a mida de fins a 24 m de llarg , 125 cm d’ample i gruixos de 62 a 276 mm.

Una de les seves característiques principals és el seu baix grau d’humitat, aprox un 12%, el seu alt acabat estètic amb una superfície llisa i acabada en ambdues cares unit a una gran solidesa i resistència, el que fa del tauler contralaminat na aposta de futur d’enormes possibilitats i gran polivalència en la construcció d’habitatges al nostre país.

Des Teules, hem executat ja algunes obres amb aquest tipus de material i desitgem recalcar l’enorme grau de satisfacció dels nostres clients ens transmeten en contemplar el resultat final en obra, destacant la seva enorme robustesa ja que és capaç de suportar elevades càrregues, la seva lleugeresa estructural i sobretot el seu alt valor estètic, sumat per descomptat a una importantíssima reducció de costos, practicitat i per la seva rapidesa d’execució.

En definitiva una nova aposta de l’equip tècnic de Teules, que sens dubte ens reportarà enormes beneficis en forma de satisfacció dels nostres clients, l’objectiu principal de la nostra companyia.

DISTRIBUÏDOR I
INSTAL·LADOR OFICIAL DE:

ELS NOSTRES PROVEÏDORS