La reforma de la teulada és primordial per adaptar-se a les directives de la Unió Europea

La reforma de la teulada és primordial per adaptar-se a les directives de la Unió Europea

Ja és conegut que la Unió Europea vol treballar contra els efectes del canvi climàtic i per això fa temps que es va proposar per al 2020 el famós objectiu 20-20-20. La intenció és reduir el 20% les emissions que provoquen el canvi climàtic, reduir el 20% del consum de fonts primàries i aumentar en un 20% el percentatge de les fonts renovables a l’hora de consumir energia, principalment.

Però per aconseguir aquest objectiu, un dels principals sectors sobre els que cal actuar és la construcció. De fet, els experts indiquen que l’ús d’energia, que afecta directament i indirectament els edificis, provoca més del 40% de les emissions de CO2. I la teulada és part de l’edifici per la qual, en cas que no estigui ben condicionada, es perd la calor a l’hivern i es guanya a l’estiu amb la conseqüent despesa d’energia que això suposa.

Per això, és un deure social que, en construir-se nous edificis, aquests siguin d'”energia zero”. Però no només això, atès que si de veritat volem aconseguir aquests resultats del 20-20-20, és necessari intervenir dràsticament en els edificis obsolets que consumeixen molta energia: els que ja estan construïts i els que daten d’èpoques en les que no hi havia tanta sensibilització amb la cura del medi ambient.

Un exemple de l’esforç dels diferents països de la Unió Europea per aconseguir uns “edificis d’energia gairebé nul·la” són els sistemes de certificació i protocols que s’han creat.

Un d’ells, dels més estesos per tot Europa i que està en fase d’adaptació, és el protocol Passivhaus PHI. Totes les construccions executades sota els criteris d’aquest protocol hauran de tenir l’escalfament i el refredament a través del sistema de ventilacions mecàniques, fet que maximitza la contribució de l’energia solar i geotèrmica.

La teulada, la cinquena façana, la més important

La teulada representa el 30% de l’envolvent d’un edifici. I l’energia necessària per escalfar o refrigerar un habitatge ve donada per la pèrdua de calor a través de la teulada.

Per aquest motiu, una teulada correcta, optimitzada o millorada, influeix en què hagi un estalvi energètic durant tota la vida útil de la mateixa. Actuar de forma eficient en una teulada proporciona un elevat nivell de confort a curt termini i un estalvi mensual per sempre en els costos energètics: llum, calefacció, etc.

Per complir amb la normativa 20-20-20, una teulada ha d’estar correctament aïllada, sempre adequant-nos a la zona geogràfica on estigui. A TEULES ho fem incorporant aïllaments tèrmics i acústics i construint una coberta lleugera i ventilada.

A Teules estem constantment estudiant la millor manera de saber quin és l’estalvi en el consum d’energia en una llar amb una teulada correctament aïllada i calculem que, mes a mes, es pot aconseguir fins a un 40% d’estalvi.