Sistemes Anti caigudes

¿Per què instal·lar un sistema anti caiguda?

Les lleis de la CEE contenen normes sobre prevenció d’accidents laborals, i en especial contra las caigudes des de alçada. I és important saber que en cas d’un accident, aquestes normes indiquen que la responsabilitat recau sobre el propietari o administrador del edifici.

Un punt a valorar és que gràcies a l’us d’un sistema anti caiguda durant els treballs de manteniment sobre la coberta (antenistes, instal·ladors d’aire condicionat, neteja de canalons, reparacions de xemeneies, instal·lació de panels solares, etc) es podran exercir sense l’ajuda d’elevadors o complexos aparells, que exerceixen un important augment dels costos del manteniment, Por això aquests sistemes anti caigudes poden ser una font d’estalvi a curt o llarg termini.

La gama de sistemes anti caigudes ha estat creada per aportar solucions concretes, amb aspectes tècnics/pràctics reconeixent i solucionant la font d’eventuals incidents que pogueren ocórrer.

L’assistència tècnica, un element fonamental per la instal·lació de Sistemes anti caigudes.

Para realitzar un projecte “que compleixi norma” d´ un sistema anti caiguda, conforme a la normativa vigent es necessita a demes d’un domini absolut de la tècnica, un altre sèrie de factores. És important que el instal·lador hagi rebut una formació adequada, un servei que Teules ofereix amb la dilatada experiència en la construcció de cobertes i teulades.

Amb el reconeixement i certificació d’un dels principals fabricants europeus INNOTECH, podem realitzar de forma autònoma projectes de sistemes anti caiguda d´una forma senzilla, ràpida i segura.

És molt important saber que al acabar instal·lació, és indispensable l’entrega de la documentació tècnica necessària per la “declaració d’una correcta instal·lació” i el protocol d´un del sistema anti caiguda, aquesta operació resulta molt ràpida i clara, gràcies a mòduls de compilació simples que van sempre units als productes.

TEULES, al 2014, adquireix el grau de instal·lador certificat INNOTECH per Catalunya.

Com a instal·lador certificat, Teules ofereix el disseny, instal·lació i manteniment de sistemes anti caigudes

En resum, para la correcta instal·lació de un sistema anti caiguda, és important complir els següents requisits:

  • Formació e Informació
  • Elecció dels productes i/o sistemes a instal·lar
  • Simplicitat i velocitat de muntatge
  • Manuals d´instal·lació, us y manteniment redactades de forma clara
  • Modulació que permeti una fàcil e intuïtiva compilació
contacta amb nosaltres

Control i revisió

A més del control visual de rutina i després de cada us, cada EPI haurà sotmetre’s a un control per part del personal expert qualificat cada 12 meses como màxim, i sempre que el sistema se hagi estat vist subjecte a la aplicació d’una força particular. Cada control es registra en el llibre que se entrega. Aquest llibre s’ha de conservar se en perfecta condicions i trobar-se al costat amb el dispositiu corresponent. Per la utilització del sistema, és estrictament necessari seguir les instruccions d’us i absolutament obligatori respectar les instruccions d’uso aplicables a cada EPI. 

DISSENY, INSTAL·LACIÓ, CERTIFICACIÓ, I MANTENIMENT de SISTEMES ANTI CAIGUDES.

Consideracions fonamentals que tot projectista de sistemes anti caigudes a de tenir present:

1. Posició del accés a la coberta
2. Recorregut en la coberta per accedir al sistema d’àncora primària;
3. Ubicació del sistema de ancora primari;
4. Avaluació de la alçada de caiguda e instal·lació de dispositius addicionals per eliminar el efecte pèndul i garantir la possibilitat de subjecció/ retenció (si aplicable);
5. Examen de la estructura de la coberta, factor determinant para la selecció del tipo d’àncora

DISTRIBUÏDOR I
INSTAL·LADOR OFICIAL DE:

ELS NOSTRES PROVEÏDORS