Garantia i servei post-venta

Servei post-venda

Un dels segells d’identitat de TEULES és i ha estat sempre la seva post-venda. Creiem que un dels serveis que més valora la nostra clientela és la resposta ràpida i eficient.

Certificats i Garanties

TEULES garanteix, per escrit i de forma personalitzada, tots els treballs executats per la nostra plantilla d’instaláladors en obra davant qualsevol vici ocult o visible, així com l’estanqueïtat de les nostres cobertes durant un període de 10 anys.

Al mateix temps, oferim tota la documentació necessària per a la confecció de l’Assegurança Decensal de la construcció, requerida per la direcció facultativa de l’obra i les oficines de control Técnic (OCT).

  • Certificats de procedència i fabricació dels materials subministrats i/o col·locats.
  • Segell d’homologació, certificat d’origen i Fitxa técnica.
  • Plànols i justificació de càlculs.
  • Certificats d’execució d’estructura de la fusta.
  • Certificat de tractament de la fusta.
  • Certificat de col·locació de làmina impermeabilitzant.
DISTRIBUÏDOR I
INSTAL·LADOR OFICIAL DE:

ELS NOSTRES PROVEÏDORS