Formació i seguretat en obra

La seguretat: Prevenció de riscos laborals

A TEULES hem cregut sempre que vetllar per la seguretat dels nostres treballadors és una filosofia d’empresa més que un obligació, i a través de la llei de prevenció de riscos laborals anem millorant continuament les condicions de seguretat i salut del nostre personal, a mès d’integrar l’acció preventiva al mateix nivell que altres polítiques empresarials per evitar els accidents laborals.

contacta amb nosaltres

Mesures de seguretat individuals

Des de TEULES oferim a tots els nostres clients la possibilitat de contractar la instal·lació de les mesures de seguretat col·lectives necessàries i descrites en el pla de prevenció o estudi de seguretat, tals com línia de vida, punts d’ancoratge, suports, motxilles, etc.

Teules pertany al grup d’empreses amb certificació RERA (Registro de empresas con riesgo de Amianto)

Per això comptem amb l’assessorament i el servei de prevenció aliè que ens oferix l’empresa ASEM Prevención, que elabora per a nosaltres:

1. Pla de prevenció (obligatori per llei).
2. Avaluació de riscos, elaboració i actualitzacions (obligatori per llei).
3. Programa d’activitats preventives (obligatori per llei).
4. Formació “Recurs preventiu” (curs 50 hores i obligatori per llei).
5. Formació i informació dels treballadors en les instal·lacions de l’empresa (obligatori per llei).
6. Seguiment anual de les mesures preventives.
7. Assessorament tècnic continu.
8. Registre i manteniment de la documentació.
9. Vigilància de la salut: RRMM, analítiques, protocols, curs de socorrisme i primers auxilis, memòria anual i conclusions, estudis epidemiològics complets.
10. Inspeccions tècniques internes de prenció a peu d’obra als nostres instal·ladors.

Teules realitza formació continuada pels seus muntadors

LA SEGURETAT:
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

 

A TEULES hem cregut sempre que vetllar per la seguretat dels nostres treballadors és una filosofia d’empresa més que un obligació, i a través de la llei de prevenció de riscos laborals anem millorant continuament les condicions de seguretat i salut del nostre personal, a mès d’integrar l’acció preventiva al mateix nivell que altres polítiques empresarials per evitar els accidents laborals.

MESURES DE SEGURETAT INDIVIDUALS

 

Des de TEULES oferim a tots els nostres clients la possibilitat de contractar la instal·lació de les mesures de seguretat col·lectives necessàries i descrites en el pla de prevenció o estudi de seguretat, tals com línia de vida, punts d’ancoratge, suports, motxilles, etc.

 

Teules pertany al grup d’empreses amb certificació RERA ( Registro de empresas con riesgo de Amianto)
Per això comptem amb l’assessorament i el servei de prevenció aliè que ens oferix l’empresa ASEM Prevención, que elabora per a nosaltres:

 

1. Pla de prevenció (obligatori per llei).

2. Avaluació de riscos, elaboració i actualitzacions (obligatori per llei).

3. Programa d’activitats preventives (obligatori per llei).

4. Formació “Recurs preventiu” (curs 50 hores i obligatori per llei).

5. Formació i informació dels treballadors en les instal·lacions de l’empresa (obligatori per llei).

6. Seguiment anual de les mesures preventives.

7. Assessorament tècnic continu.

8. Registre i manteniment de la documentació.

9. Vigilància de la salut: RRMM, analítiques, protocols, curs de socorrisme i primers auxilis, memòria anual i conclusions, estudis epidemiològics complets.

10. Inspeccions tècniques internes de prenció a peu d’obra als nostres instal·ladors.

 

Teules realitza cursos de formació a les seves instal·lacions.
DISTRIBUÏDOR I
INSTAL·LADOR OFICIAL DE:

ELS NOSTRES PROVEÏDORS