Com comprovar si la nostra teulada necessita reparació

Com comprovar si la nostra teulada necessita reparació

Tot i que les teulades estan dissenyades per durar molts anys, hem de tenir en compte el seu manteniment per evitar que qualsevol problema pugui fer-se més gran i es converteixi en quelcom més important. Una simple esquerda, per exemple, pot permetre la filtració d’aigua, provocant humitats, curtcircuits, o oxidant canonades entre altres greuges.

És molt important revisar l’exterior i veure si hi ha teules trencades o soltes; si es compta amb teulades de fusta, cal examinar si les teules estan corbades, esquerdades o si també estan soltes. A més, és necessari netejar bé la teulada per evitar que residus com pols o fulles obstaculitzin el drenatge de la teulada. Així mateix, també és important retirar les fulles per evitar que aquestes es podreixin i puguin afectar la integritat de les teules.

Cal comprovar a consciència tota la teulada tant per l’exterior com per l’interior perquè, encara que des de fora sembli que està en òptimes condicions, l’interior pot estar afectat per qualsevol mena de problema. Els més habituals són les goteres o la humitat, que provoquen que la teulada pugui bombar-se lleugerament o que apareguin taques fosques i es decolori la fusta.

Sempre cal buscar bé i intentar trobar possibles signes de fatiga, esquerdes o qualsevol altre problema que afecti la coberta de la teula en qüestió, tant dins com fora de la teulada, prestant especial atenció a les possibles fuites que pugui tenir. Un bon moment per comprovar-ho és durant l’estiu, quan no haurem d’esperar que plogui, ja que podem comprovar el seu estat llençant aigua amb una mànega sobre la teulada o la zona en la que pensem que pot haver-hi una fuita. D’aquesta manera podrem conèixer si alguna part de la teulada pateix algun desperfecte.