Tipus de teula

Tipus de teula

Teula plana de formigó prelacada – Teula vella anomenada teula corba o teula àrab – Teula mixta – Teula plana alacantina – Teula francesa

A TEULES som coneixedors, amants i per descomptat defensors de les teules ceràmiques, per tant recomanem encaridament l’ús d’aquesta. Fabricada amb una matèria primera “eterna”, de la qual el nostre país és una potència mundial, s’integra en el nostre paisatge amb un alt nivell estètic gràcies a la seva versatilitat en models i colors, mantenint el nostre caràcter i tradició constructiva.

Però fonamentalment són les seves característiques técniques les quals fan que per si soles, les teules, es desmarquin dels altres materials de coberta inclinada:

– Les teules ceràmiques, proporcionen un alt aïllament hidrotérmic.

– Les teules ceràmiques, proporcionen aïllament acústic (norma NBE-CA88).

– Les teules ceràmiques, no contribueixen al foc i en contacte amb flama no emeten gasos ni fums (*clasificacion M0 reacció al foc).

– Les teules ceràmiques, no es gelen.

– Les teules ceràmiques són reciclables i més ecològiques, ja que precisen menys energia en la seva fabricació, contribuint així a la conservació del medi ambient.

Existeixen multitud de colors i diversos formats de teules ceràmiques, però principalment són dos tipus els més usats:

1. Les teules de solapament (àrab o corba)

2. Les teules de encaixament (mixta, plana, etc…)

A TEULES coneixem la importància d’una teulada ben resolta i apliquem la màxima serietat en els mètodes de col·locació de les teules i els seus acabaments, seguint les recomanacions del fabricant i assessorant i informant de la millor solució per a cada cas. És molt important la correcta col·locació de les teules, però encara ho és més canalitzar l’aigua per a la seva total evacuació, sobretot en els punts més crítics tals com xemeneies, finestres de teulada, trobades a paret, juntes de dilatació, canals i aiguafons, etc. A TEULES en som especialistes per damunt de tot.