Energia solar. Descripció del sistema

Energia solar.
Descripció del sistema

SISTEMA D’INTEGRACIÓ DE CAPTADORS SOLARS EN LA COBERTA.

El nostre sistema d’instal·lació de captadors solars per a aigua calenta sanitària, oferix el millor disseny integrador i respectuós amb la imatge arquitectònica d’un edifici i les energies renovables. Totes les connexions i tuberies estan situades sota la teula, aconseguint d’aquesta manera un plànol de coberta net i lliure d’obstacles visuals.

contacta amb nosaltres

A l’integrar el captador solar en la coberta evitem la perforació de les teules i qualsevol material que contingui la coberta, garantint d’aquesta manera la perfecta estanqueïtat de la mateixa, assolint el nostre objectiu principal, crear una coberta totalment estanca i lliure de possibles filtracions arquitectònicament ben resolta.

El nostre sistema de muntatge garanteix els següents punts:

– Alt rendiment energètic aconseguit amb un estudi meticulós i amb la utilització dels millors materials (el nostre proveïdor principal compte amb una experiència de mes de 60 anys en la creació de sistemes en la coberta, i està al capdavant d’Europa en sistemes integrats de captació solar).

– Integració arquitectònica perfecta, amb el mínim impacte visual (cap part de la instal·lació, excepte els captadors integrats, estan a la vista).

– Garantim la màxima estanqueïtat de la coberta, no existeixen suports ni ancoratges que trenquin o posin en perill l’estanqueïtat i impermeabilització de la mateixa.

– Nul·la resistència al vent (no suporta forces externes degudes al vent i a l’efecte cometa)

– Àmplies possibilitats de configuració: des d’un habitatge unifamiliar aïllat a un plurifamiliar, i des d’un acumulador centralitzat a acumulació individual.

– Alta qualitat dels productes instal·lats certificada per Solar Keymark, que és l’etiqueta referència dels productes solars tèrmics a Europa, d’acord amb les normatives Europees (EN) i certificada pel comitè europeu de normalització (CEN).