Blog


Encara que hi ha ocasions en les quals els líquens i molses poden quedar bé en les teulades de fusta, aquests poden tornar-se de color negre, enlletgint molt el bonic aspecte que solen tenir aquesta classe de teulades. Les molses i líquens, en no tenir arrels, poden viure pràcticament a qualsevol lloc; de fet, totes les teulades del món en tenen una certa proporció. Encara que no danyen el material de la coberta, amb el temps poden provocar que aquesta sigui poc estètica i davant aquesta situació molta gent prefereix eliminar-los, però… com?

 

El primer pas d’aquest procés és inspeccionar les teules, prestant especial atenció a la zona nord de la teulada i també a la zona que sol tenir més ombra durant el dia. (més…)

Les teulades de fusta segueixen sent molt comunes en moltes de les edificacions existents al nostre país, encara que ja no se solen utilitzar a les llars, llevat d’excepcions en algunes cases i xalets. Tot i això, estan més esteses en una altra classe de construccions com cabanes per guardar eines, quadres, graners, etc.

No obstant, la cura d’aquestes cobertes ha de ser la mateixa que per a una casa normal, i per això requereixen una bona impermeabilització per poder evitar filtracions d’aigua i que el gra per als animals pugui mullar-se, o fins i tot pugui arribar a generar humitat a l’interior i afavorir l’aparició de floridura i diferents problemes generats per una mala impermeabilització.

Per impermeabilitzar les cobertes de fusta cal utilitzar productes que tinguin com a base aigua i oli, ideals per a la protecció contra l’aigua i també perquè són molt resistents a la floridura que sol aparèixer amb la humitat. Al mateix temps, aquest tipus de productes són completament respectuosos amb el color de la fusta.

El pas abans de procedir a la impermeabilització és assegurar-se que tota la superfície que cal cobrir estigui totalment neta i llisa; en cas que hi hagi alguna rugositat molt notable cal emprar vidre, i si es detecta algun desperfecte cal arreglar-lo abans d’impermeabilitzar, atès que pot ser focus de futurs problemes.

Un cop s’hagi dut a terme el procés d’impermeabilització és necessari realitzar periòdicament revisions de manteniment per saber en tot moment l’estat de la teulada, controlant sempre si apareixen esquerdes o qualsevol altra classe de problema que pugui posar en perill el treball realitzat. Si no volem arriscar-nos i apostem per aconseguir una feina de qualitat i amb totes les garanties, sempre hi haurà professionals que se’n puguin encarregar.

El treball vertical és el conjunt d’activitats que es realitzen amb cables, entenimentades, així com altres accessoris i dispositius professionals, que faciliten el treball d’un operari suspès en altura amb l’objectiu de realitzar determinades tasques sobre els edificis.

És fonamental recórrer a un equip experimentat d’especialistes qualificats. Així, realitzaran amb total seguretat qualsevol servei en aquest camp, ja que són experts en les tècniques corresponents.

D’altra banda, el treball vertical és una consistent i dinàmica alternativa al car i lent procés del andamiaje tradicional.

Serveis principals del treball vertical

Reparació de goteres

Com a part indispensable del manteniment d’un edifici, les goteres són tractades mitjançant impermeabilitzacions per protegir les cobertes, la qual cosa garanteix la seva durabilitat.

Protecció de façanes

Igualment, les façanes són elements estructurals essencials que necessiten atenció específica, mitjançant prevenció i reparació d’humitats o fissures que resultin inaccessibles.

També, pot ser necessària la realització de soldadures i oxicortes, igual que operacions d’esquerdejats i revocos.

Patis interiors

Els patis interiors són de difícil accés, per la qual cosa el treball vertical resulta fonamental per pintar-los, mantenir-los i rehabilitar-los.

Sistema anti-aus

Depenent del lloc i de la concentració d’aus, es poden emprar sistemes anti-aus de xarxes o elèctrics que emetin petites descàrregues. També, es poden utilitzar pinchos.

A més, els mètodes químics usats per espantar a les colomes, disminueixen la seva capacitat visual i afecten el seu olfacte, per evitar que es posin.

El treball vertical implica gran diversitat de delicades operacions que es realitzen a gran altura o en llocs difícilment accessibles. Pel que és necessari comptar amb experts treballadors, homologats amb les certificacions oficials requerides. Sempre convé contactar amb empreses expertes en aquest sector. D’aquesta forma es garanteix completament tant la seguretat dels especialistes implicats com de les persones o béns sobre la via pública.

Existeix una gran varietat de teules que s’adapten a multitud de preferències estètiques, climes o requeriments funcionals. Per exemple, la teula àrab resulta ideal per a teulades inclinades amb la funció principal d’escórrer l’aigua de pluja.

Normalment, necessitaràs 27 peces per cobrir un metre quadrat amb un solapamiento del 20 % de la longitud de les unitats. El model tradicional de teula àrab presenta un pes aproximat de 2 kg, disposant-se les peces amorteradas i fixes a la teulada.

Altres tipus comuns de teules

Al marge de la teula àrab tan característica de l’arquitectura espanyola regional, existeixen molts altres tipus de teules diferents de variada funcionalitat.

Per exemple, pots recórrer a les teules d’asfalt, que resulten molt resistents i econòmiques. En general, estan constituïdes per materials de reforç com la fibra de vidre i altres materials orgànics, que s’impregnen en asfalt per generar una pel·lícula impermeable. Destaquem la seva versatilitat, doncs poden imitar formats molt diversos i altres dissenys més clàssics de teules. Resulten lleugeres i presenten caràcter ignífugo.

Per la seva banda, les teules d’argila poden ser també molt duradores, però no resulten resistents a l’impacte. Com saps, constitueixen teulades molt elegants i la seva producció és sostenible en termes mediambientals.

Finalment, et presentem les teules de fusta, idònies per a teulades amb pendents majors de 20 graus per desguassar amb rapidesa. Poden ser de cedre, acàcia, roure o castanyer. Es consideren altament ecològiques, doncs no estan sotmeses a cap procés industrial ni tractament. De fet, generalment, s’empra la fusta verda sense assecar.

Com veus, cada tipus de teula presenta un rendiment específic que has de considerar per configurar la teva teulada ideal. Des de l’antiga teula àrab fins a les teules d’avantguarda amb fibra de vidre, el mercat et demostra que el futur de la teula com a element estructural i estètic té encara llarga vida en el nostre paisatge.

De vegades, una casa sí que ha de ser començada per la teulada i si es tracta de la rehabilitació de teulades de teules tindrem encara més raons per projectar i protegir una llar començant per aquest element tan peculiar i que tant caràcter aporta a la llar.

De fet, resulta innegable la gran personalitat que presenta una teulada de teules, sent clau fonamental i protagonista de la integració estètica de la casa dins el paisatge que l’envolta.

I és que, aquest tipus de teulades és molt més que una coberta funcional, ja que porta implícita una tècnica ancestral i uns materials tradicionals que han preservat les nostres llars des de fa segles.

Raons per apostar per les teules de terrissa

Sigui quina sigui la funció de l’immoble considerat, sanejar i reformar la seva teulada allargarà la seva vida útil, renovant el seu compromís amb l’elegància i durabilitat.

Les virtuts d’una teula de ceràmica comencen per l’aïllament tèrmic i acústic que proporciona. Són refractàries a l’acció del foc i al mateix temps són no heladizas. Per si aquestes bondats fossin poques, també cal lloar el fet que incorporen materials naturals i reciclables, el que les fa eines immillorables de sostenibilitat i gestió ecològica de recursos.

Tècniques de subjecció en la rehabilitació de teulades

Els mètodes d’instal·lació respecten la gran tradició clàssica d’aquest component, potenciant-amb sistemes d’aplicació d’alta gamma que inclouen a professionals altament qualificats i materials d’impecable servei. Destaquen les teules fixades amb adhesius especials que simulen el morter tradicional o els sistemes que incorporen llistons, indispensables quan el pendent és pronunciat.

En definitiva, la teulada de teula és un element de gran bellesa i calidesa i la restauració val la pena potenciar, ja que no pot passar de moda una cosa que forma part tan intrínseca de la memòria cultural i de la història estètica de les nostres edificacions més representatives.

L’aïllament tèrmic és fonamental per evitar les fuites de calor a la llar. Això s’aconsegueix mitjançant la instal·lació de diferents tipus de materials i la funció no és altra que evitar que el fred penetri a través de parets i teulades.

Com millor sigui el material aïllant que s’utilitzi, majors seran les seves capacitats d’aïllament, el que proporcionarà un important estalvi energètic en haver d’utilitzar en menor mesura la calefacció i l’aire condicionat.

A més, la utilització d’un bon material, també permetrà millorar altres paràmetres de l’interior dels habitatges com poden ser el acústics, en actuar també com a barrera contra els sorolls exteriors.

L’aïllant tèrmic s’instal·la tant a l’interior de la façana de l’edifici com a les teulades dels habitatges, el que s’anomena envoltant tèrmica. (més…)

Com ja sabem, els edificis van deteriorant a poc a poc amb el pas dels anys i això no es dóna tan sols en les façanes d’aquests edificis, sinó també en les seves teulades. Per això, realitzar un manteniment continu de les teulades ens evitarà problemes de major grau que solen procedir del mal estat de les superfícies que estan a la intempèrie. D’altra banda, també destaquem la importància de, en cas de dany, executar la reparació el més aviat possible (per exemple: quan es trenquen algunes teules), perquè aquesta circumstància no es vagi agreujant i després desemboqui en problemes més grans.

A continuació, anem a nomenar els tipus d’avaries més comuns que es donen en aquest tipus de superfícies, així com les solucions. (més…)

L’elecció dels materials de construcció no és una qüestió intranscendent. Això influeix en aspectes tan importants com la sostenibilitat, el futur manteniment, les prestacions tècniques o fins i tot la protecció davant d’incendis.

Com reduir el risc d’incendi?

A les nostres mans està l’oportunitat de limitar el risc que el foc pugui propagar tant a l’interior de la nostra llar com a l’exterior. I per això podem valer-nos de certes mesures passives (disseny i construcció) que seran definitivament determinants. És important tenir en compte alguns punts:

– La capacitat portant: és el temps durant el qual un element pot mantenir la seva resistència mecànica.
– La integritat: com més integritat, més temps pot un element impedir el pas de les flames i els gasos.
– L’aïllament tèrmic: serà l’encarregat d’impedir que la temperatura a la cara no exposada al foc sigui excessivament elevada.

Per a això, la Unió Europea qualifica els materials de construcció en funció del seu òptim comportament davant d’un incendi. La qualificació A1 és la màxima i indica que un element és no combustible i no contribueix a un incendi en grau màxim. (més…)

Prevenir els accidents laborals seguint les directrius de la Unió Europea sobre normatives de seguretat és el principal motiu que justifica la instal·lació d’un sistema anticaigudes. Des de Teules oferim el disseny, la instal·lació, la certificació i el manteniment d’aquest tipus de sistemes, ja que des del 2014 som instal·ladors certificats per a Catalunya d’Innotech, una empresa líder del sector a Europa.

A més d’aconseguir una major seguretat, és important saber que un sistema anticaigudes pot ajudar a estalviar al servei a mig i llarg termini.

Els beneficis d’un sistema anticaigudes

Les caigudes des de grans altures és un dels accidents laborals que la Unió Europea vol prevenir a través de noves normatives. En cas d’un accident d’aquest tipus, la responsabilitat recau sobre el propietari o l’administrador de l’edifici. Per evitar córrer riscos innecessaris és essencial confiar en una empresa que conegui a la perfecció com instal·lar un sistema anticaigudes a l’hora de treballar en la coberta d’un edifici. I en Teules som experts en la matèria. (més…)

Amb l’objectiu d’agilitzar al màxim la seva instal·lació, Teules ha arribat a un acord per ser instal·lador i distribuïdor oficial de Poujolat, una empresa francesa que arriba a Catalunya per a revolucionar el sector amb les seves xemeneies lleugeres prefabricades.

El seu experimentat sistema garanteix una teulada lleugera, neta, i sense humitats. De fet, una de les dificultats més habituals a l’hora de construir una xemeneia d’obra tradicional és la integració per disseny amb la teulada, que si no està perfectament resolt provoca goteres i deixa la llar desprotegida, a curt i llarg termini. (més…)